Letošní zálesácký závod zdatnosti pořádala župa Jihočeská ve sportovním středisku Doubí na břehu Opatovického rybníka. Tíha organizace ležela hlavně na členech oddílů pobytu v přírodě ze Sokola Lišov, Kamenný Újezd, České Budějovice a na župní kanceláři. Třeboňsko je chráněnou krajinnou oblastí a biosférickou rezervací UNESCO. Účastníci závodu viděli na vlastní oči jedny z největších rybničních hrází a nejstarší duby, jaké se dají v naší zemi vidět. Město Třeboň a kostel sv. Jiljí, ze kterého pocházejí známé obrazy Mistra Třeboňského oltáře, patřící k vrcholům české gotiky. Volavky a čápy. Kdo měl oči otevřené…

Jen co se přišedší účastníci prezentovali, postavili si stany a navečeřeli se, vyrazili do Třeboně šestnáctého století. Před branou pivovaru se stali svědky hádky regenta Jakuba Krčína s panem Petrem Vokem. Pan Vok se svému regentovi vysmíval, že nezná kraj, ve kterém pracuje. Vsadil se s ním o měšec grošů, že do hodiny nestihne odpovědět na otázky ze zdejšího města a okolí, které mu zadal. Jakub Krčín sázku přijal a požádal naše závodníky, aby mu pomohli. Ti vyrazili do ulic města, aby našli odpovědi na záludné otázky. Naštěstí se ve městě pohybovalo mnoho postav – hostinský, rybář, strážník, vodník, šlechtičny i žebračky, které byly ochotné se za menší protislužbu podělit o své vědomosti. Před uplynutím času se děti vracely s odpověďmi a tak nezbylo milému panu Vokovi nic jiného, než zaplatit prohranou sázku. Šťastný Jakub Krčín pak svým pomocníkům poděkoval a odměnil je několika groši za vynaložené úsilí.

Závodu se zúčastnilo 38 tříčlenných hlídek ze 14 žup a z 21 jednot. Na sedmikilometrové trati vedené lesy a po rybničních hrázích bylo nachystáno celkem 22 disciplín. Po závodu žáků a dorostu odstartoval závod dvoučlenných hlídek dospělých, kterého se zúčastnilo devět hlídek.
Jak asi takový závod vypadá se můžete dozvědět ve fotogalerii, na facebookových stránkách https://www.facebook.com/ZZZ.Doubi.2018/ a v článku, který je chystán do červnového čísla časopisu Sokol. Fotografie z průběhu závodu najdete v naší fotogalerii.

Vlastimil Růžička, župní vedoucí pobytu v přírodě