V úterý dne 8.10.2019 jsme, jako již každoročně, oslavili Památný den sokolstva. V letošním roce se pro nás stal obzvláště slavným, protože byl poprvé slaven jako významný den České republiky. 

V Prachaticích se konalo slavnostní odhalení desky JUDr. Slavoje Friše, Sokola, dlouholetého náčelníka jednoty v Prachaticích, výjimečného člověka, vlastence a vynikajícího sportovce, který byl dne 28. 6. 1942 popraven nacisty.

Slavnostního aktu se zúčastnili zástupci župy - náčelnice ses. Tereza Cendelínová, která  přednesla krátký projev a bratři náčelník Jakub Čudlý a předseda odboru sportu Ladislav Cibulka, kteří drželi u odhalené desky stráž s prapory. 

Ses. Ingrid Váchová položila věnec za náčelnictvo ČOS.

Celá akce proběhla v důstojném duchu, za účasti rodiny JUDr. Slavoje Friše a zástupců města. Za Sokol se dále zúčastnila starostka T.J. Sokol Strunkovice nad Blanicí ses. Jana Pártlová s manželem br. Theodorem Pártlem a několika dalšími sestrami a jednatel T.J. Sokol Prachatice br. Václav Pancer s několika dalšími členy místní T. J..

 

Další slavnostní akty se konaly např. v Soběslavi, kde, jako již tradičně,  místní Sokolky položily  květiny ke dvěma sokolským lípám, které navíc ozdobily trikolorami.

 

 

V Mirovicích uctili tento den s předstihem, a to v sobotu 5. 10. 2019, pietním aktem u hrobu Bedřicha Šupčíka. Více si můžete přečíst v příloze.

Večer se potom na mnoha místech uskutečnil Večer sokolských světel.

Joomla! konzole ladění chyb