Zprávy z akcí

Tato stránka obsahuje vybrané články o uskutečněných akcích pořádaných župou nebo sdruženými tělocvičnými jednotami. Články o  župních akcích publikuje župa. Články o akcích tělocvičných jednot publikují tělocvičné jednoty.

 

Výsledky župního přeboru v plavání v příloze.

Kdo má uveden čas, ale není vyhodnocen, doplavával až v náhradním termínu 21.4.2012 v Písku.

Výsledkovou župní listinu ZZZ 2011 najdete zde.

Výsledky najdete zde.

Gymnastika

Šplh

Výsledková listina

Ukaž co umíš

Gymnastika

Šplh

Atletika

Všestrannost