Zprávy z akcí

Tato stránka obsahuje vybrané články o uskutečněných akcích pořádaných župou nebo sdruženými tělocvičnými jednotami. Články o  župních akcích publikuje župa. Články o akcích tělocvičných jednot publikují tělocvičné jednoty.

 

Výsledky najdete zde.

Gymnastika

Šplh

Výsledková listina

Ukaž co umíš

Gymnastika

Šplh

Atletika

Všestrannost