Zveme na tradiční již dvacáté šesté dětské šibřinky po obnovení činnosti Sokola.

Konají se v

...

T.J. Sokol Strakonice pořádá z pověření Sokolské župy Jihočeské za podpory města Strakonice Župní

...

V pořílohách najdete rozpis přeboru všestrannosti ČOS a rozpis soutěže ZZZ pro rok 2017

POZVÁNKA

na schůzi župních náčelníků, náčelnic a vedoucích cvičitelských sborů Odboru

...

Tělocvičná jednota Sokol Písek Vás zve na velkou cenu v olympijském šplhu

PÍSECKÝ ŠPLHAVEC 15. 10.

...

Sokolská župa Jihočeská pořádá v sobotu 7.5.2016 na atletickém stadionu v Písku župní přebor

...

POZVÁNKA

na volební schůzi župních náčelníků a náčelnic

Termín:    5. dubna 2016 v 16 h
Místo:  

...

Předsednictvo župy svolává volební Valnou hromadu župy na pátek 8.4.2016 od 16 hodin.

Pozvánka, jednací

...

V pořílohách najdete rozpis přeboru všestrannosti ČOS a rozpis soutěže ZZZ pro rok 2016

T.J. Sokol Písek pořádá dne 21.11.2015 soutěž TeamGym Junior a Malý TeamGym 2015 v malé oblasti v

...

Joomla! konzole ladění chyb