• v pátek 15. března se konala v přísálí Kulturního domu volební valná hromada mirovických sokolů;
  • k 31. 12. 2012 měla Tělocvičná jednota SOKOL Mirovice II celkem 106 členů, kteří cvičili v průběhu roku 2012 v 6 oddílech;
  • nejpočetnější je oddíl aerobiku, kde pravidelně sportuje 44 žen a dívek, oddíl volejbalu má 22 členů – mužů a žen, do oddílu posilovna se zapsalo 19 členů, oddíl stolního tenisu má 8 členů, oddíl basketbalu 7 členů a florbal hraje 6 mladých nadšenců;
  • poděkování patří městu Mirovice za finanční příspěvek na činnost ve výši 50.000,- Kč, který byl využit na financování nákupu sportovního oblečení pro oddíl volejbalu, kurzu zumby pro cvičitelku, boxovacího pytle do posilovny, zateplení a opravu vodovodní šachty u klubovny, nákupu činek a karimatek pro aerobik, pořízení skříňky na hudební aparaturu do sokolovny a také na financování pravidelné revize zařízení sokolovny;
  • sokolská župa Jihočeská podpořila naší TJ finančním příspěvkem ve výši 6.211,- Kč;
  • náklady na elektrickou energii v sokolovně a v klubovně dosáhly výše 35.000,- Kč;
  • valná hromada schválila rozpočet na rok 2013, který kopíruje skutečné náklady na činnost v roce 2012;
  • podstatným bodem jednání byly volby výboru jednoty na období 2013 – 2016;
  • valná hromada zvolila starostkou jednoty Ing. Bc. Marii Hrdinovou, místostarostou Jana Trču, jednatelkou Věru Drnkovou, hospodářkou Zdeňku Císařovou, náčelníkem Jana Hejlíka, náčelnicí Ladu Haškovou, vzdělavatelem Bohuslava Tuháčka a kronikářkou Mgr. Naděždu Červenkovou;
  • zbývajícími členy výboru jednoty Františka Hájka, Karla Papouška, Mgr. Martinu Vaněčkovou, Martina Kováře a Miroslavu Maříkovou;
  • předsedkyní kontrolní komise byla zvolena Milena Doupovcová, členkami kontrolní komise Václava Nováková a Věra Schneiderová.

 

Fotogalerie a informace v PDF příloze níže

Přílohy
URLFile size
Access this URL (/attachments/article/119/Valna_hromada.pdf)Valna_hromada.pdf321 kB