V rámci projektu Jižní Čechy husitské 2015 proběhla v Borovanech dne 5. června akce Žižkovské tradice. Jejím cílem bylo připomenout si odhalení pomníku Jana Žižky z Trocnova dne 24. července 1893. Tato plastika byla původně určena k instalaci v Trocnově na domnělém místě Žižkova narození. Tehdejší majitel Trocnova, Adolf Schwarzenberk, však zásadně odmítal postavení Žižky na svém panství. Proto "Spolek pro postavení pomníku Jana Žižky" se rozhodl pro Borovany. Místo bylo zvoleno tak, aby pomníček stál co nejblíže Trocnovu. Účast sokolské delegace na letošní slavnosti připomněla slavnou účast sokolů v roce 1893. V těch dnech byl v Budějovicích župní slet, do jehož programu byla zařazena účast na odhalení Žižkova pomníku v Borovanech. Podle obecní kroniky sokolská delegace tehdy představovala 3.000 sokolů v krojích se 17 prapory a Kmochovou hudbou. Stavbě a odhalení pomníku nezabránily ani protesty místního faráře Jana Šinka, který považoval Žižku za nepřítele církve.

     Borovanský Žižka sleduje ze svého podstavce události pozitivní, ale také smutné povahy. V prosinci roku 1940 byl nacistickým učitelem místní německé školy poškozen tím způsobem, že soše odrazil hlavu a zničil ji. Po válce byl pomník restaurován sochařem Břetislavem Bendou a znovu odhalen.

borovany 2015

Fotografie z průběhu oslavy byly pořízeny M. Mikolášem.

Joomla! konzole ladění chyb