POZVÁNKA

na schůzi župních náčelníků, náčelnic a vedoucích cvičitelských sborů Odboru všestrannosti župy

Termín:    6. října 2013 v 16:30 h
Místo:    zasedací místnost v sokolovně v Č. Budějovicích (přízemí)

Program:
1. Cvičitelé župy, vedoucí cv. sborů, evidence
2. Župní přebory všestrannosti
3. Cvičitelské srazy, doškolovací akce
4. Župní akademie
5. Dotace OV, dotační pravidla
6. Různé - diskuze, připomínky, návrhy

Podrobnosti v příloze.

Joomla! konzole ladění chyb