Sletovou štafetu jsme my soběslvské sokolky ses. Zvánovcová Helena, Čapková Věra, Zemanová Jaroslava a Hovorková Helena vezly dne 23. 9. 2017 do Tábora. V Táboře nás čekalo velmi příjemné přivítání, milé úsměvy, ale i kafíčko a zákusky. Povídaly jsme si o Sletové štafetě a Sokolském sletu. Do Tábora jsme přivezly i Sletové poselství – následujícího znění:


Přála bych našemu poselství, aby oslovilo co nejvíce lidí – zvláště mladých lidí, aby se otevřeli sokolským ideím (jeho duchovní stránce- dle zakladatelů Dr. Tyrše a Fugnera. Je potřeba, aby mladí lidé pokračovali v obrodě Sokola, nejen cvičili, ale byli šiřiteli a nositeli jeho myšlenek – pevného morálního základu, bratrství, čestnosti, přátelství, pravdivosti a tak přispěli k obrodě konzumní společnosti.

Jaroslava Zemanová

 

staveta sobeslav

Před krásnou táborskou sokolovnou jsme se společně vyfotografovaly. Na závěr naší návštěvy v Táboře nás přišel pozdravit i starosta Sokola br. Jiří Bělohlav. S hezkým pocitem jednoho článku pevného štafetového řetězu, který nás spojuje jsme
odjížděly domů.

Za T.J. Sokol Soběslav Hovorková Helena