Volyně, 23.9.2017 8:30 h ráno: Po úvodních slovech náčelnice ses. O. Holoubkové přinesli štafetový kolík ze sokolovny 3 nejmladší účastníci na hřiště. Všichni přítomní vyslechli sletové poselství, dozvěděli se o historii štafet a o nadcházejícím sletu. Poté se část účastníků vydala se štafetou na cestu městem až na Ostrovec.

Na Ostrovci účastníci předali štafetu Mirce Přibové, která ji na svém koni volnou přírodou odvezla do Cehnic.

V Cehnicich štafetu převzaly ženy a autem ji odvezly do Sudoměře. Pěšky ji donesly k Žižkovu pomníku a spolu s výpravami ze Strakonic a Katovic čekaly na župní štafetu. Tu dopravili na kolech muži se Strunkovic n. Bl. a před polednem proběhlo přepnutí stuh jednotlivých jednot na župní štafetový kolík. Všem se akce moc líbila, a to nejen díky překrásnému počasí.

Zajímavosti z Volyně:

  • nejmladší účastník: Richard Zelinka – 6 let
  • nejdříve narozená účastnice: Miluše Hejtmánková – 83 let
  • 3 generace jedné rodiny: Marie Sládková, její dcera Veronika Bošková s dcerou Veronikou
  • celkem 35 účastníků štafety z Volyně