Kdo zapomněl na sletu v Praze níže zobrazené věci, může se o ně přihlásit v župní kanceláři.