Ve dnech 21. – 22. 12. 2018 se naši členové br. Jakub Čudlý, br. Ladislav Cibulka, ses. Nela Saidlová, ses. Tereza Cendelínová (všichni T.J. Sokol Písek) a br. Jiří Hošna a br. Marek Prokeš (oba T.J. Sokol Nová Ves), zúčastnili slavnostního uvítání T.G.Masaryka při rekonstrukci jeho slavného návratu z exilu v roce 1918. V pátek 21.12.2018 přijel na budějovické nádraží T.G. Masaryk v podání herce Otakara Brouska ml. v doprovodu legionářů a sokolské stráže a byl přivítán davem přihlížejících. Poté se uskutečnil slavnostní průvod Lannovou třídou na náměstí Přemysla Otakara II., kde T.G. Masaryk poděkoval budějovickým za milé přijetí.  Následovalo přivítání prezidenta na radnici, kde zároveň proběhlo slavnostní předání pamětních medailí. V podobném duchu proběhla tato akce v sobotu 22.12.2018 v Táboře. Akce se velice vydařila, Sokoli se na veřejnosti prezentovali důstojným způsobem a nemalou měrou přispěli k jejímu slavnostnímu a důstojnému průběhu. Za vzornou reprezentaci župy patří shora jmenovaným naše velké poděkování. Atmosféru akce si můžete vychutnat v naší fotogalerii.