Zprávy z akcí

Tato stránka obsahuje vybrané články o uskutečněných akcích pořádaných župou nebo sdruženými tělocvičnými jednotami. Články o  župních akcích publikuje župa. Články o akcích tělocvičných jednot publikují tělocvičné jednoty.

 

Miroslav Tyrš (* 17. 9. 1832 - † 8. 8. 1884)

 

Původním jménem Friedrich Emmanuel Tirsch. Narodil se v německé rodině lázeňského a panského lékaře na děčínském zámku. Záhy osiřel, neboť na tuberkulózu zemřely obě jeho malé sestry i rodiče. Vyrůstal u strýce v Kropáčově Vrutici a později ve Stráňově na Mladoboleslavsku. Šlo o zcela české prostředí, jemuž se plně přizpůsobil a od té doby se cítil být Čechem. Když přišel na studia do Prahy, měl dokonce problémy s obnovením mluvené němčiny. Zdraví měl od dětství chatrné, a proto mu lékař doporučil cvičení. Jako student gymnázia navštěvoval Schmidtův tělocvičný ústav, později také Malypetrův. V r. 1848 ho ovlivnila revoluce v rakouském císařství, a proto se rozhodl přestoupit na akademické gymnázium, které bylo více vlastenecké. Po jeho absolvování studoval na Filozofické fakultě, kde se věnoval matematice, přírodním vědám a anatomii.

Když mu bylo 27 let, seznámil se s Jindřichem Fügnerem, s nímž si dobře rozuměl. Právě on ho zaujal myšlenkou založit svébytný český tělocvičný spolek. A tak 16. února 1862 vznikl Sokol Pražský. Tyrš v něm byl jmenován prvním náčelníkem.

Do té doby se v zemích Koruny české pěstoval jen tělocvik podle německých vzorů. Tyrš však vytvořil zcela novou tělocvičnou soustavu vyznačující se promyšleným systémem a pestrostí při tělocvičné a sportovní činnosti i českým názvoslovím. Zorganizoval i první cvičitelský sbor, dal řád cvičebním hodinám, založil tělocvičnou knihovnu a časopis Sokol.

Po Fügnerově smrti se oženil s jeho dcerou Renatou, která byla o 22 let mladší než on a kterou vychovával a vzdělával jako domácí učitel.

V rámci příprav oslav 20. výročí založení Sokola navrhl Tyrš uspořádat veřejné cvičení s průvodem Prahou. Nápad poté rozšířil na uspořádání sjezdu sokolských jednot z Čech a Moravy s přizváním bratrských spolků ze světa včetně Ameriky. Akce se uskutečnila na konci června r. 1882 jako Jubilejní slavnost Sokola Pražského a lze ji považovat za první všesokolský slet. Pod Tyršovým vedením na něm cvičilo 720 mužů a v průvodu kráčelo 1 600 krojovaných sokolů. Toto vystoupení vytyčilo a utvrdilo zásady výchovy k tělesné zdatnosti, branné způsobilosti, mravní a společenské ukázněnosti. Sokol byl již pevně zakotven v podvědomí českého národa.

Po těžkém rozhodování se Tyrš v r. 1884 vzdal náčelnictví a věnoval se plně vědecké a pedagogické práci na univerzitě, která jeho profesuru podmiňovala rezignací na sokolské funkce. Byl však nervově vyčerpán. Ostatně psychické problémy ho provázely od padesáti let. Proto hledal uklidnění při léčebném pobytu v Tyrolských Alpách v městečku Oetz. V pátek 8. srpna 1884 se vydal na procházku, z níž se už nevrátil. Po dvou týdnech objevili jeho tělo v dravých vodách horské řeky Ötztaler Ache. Dnes už nikdo nezjistí, zda v jeho případě šlo o sebevraždu, nebo nešťastnou náhodu.

Milevští sokoli zatím nemohou do tělocvičny, proto využili hezkého počasí a 4. května 2021 vyrazili na cyklovýlet po stopách místního pytláka. Cestou našli pytlákovy poznámky, mapu a nakonec i schovaný úlovek, který si opekli k večeři. Celou trasu připravili sami chlapci. O zážitky z výletu se s nimi můžete podělit na Youtube  Pytlákův úlovek - foto a Pytlákův úlovek - video.

Je to již 155 let, kdy 15. listopadu 1865 zemřel Jindřich Fügner a 19. listopadu tomu bylo 75 let od úmrtí Jana Gajdoše. Malé ohlédnutí za jejich životem sepsala ses. Olga Holoubková, župní vzdělavatelka.

Přílohy
FileFile size
Download this file (2.pdf)Jan Gajdoš129 kB
Download this file (1.pdf)Jindřich Fügner145 kB

Datum 22. října 1898 je velmi významné, neboť se toho dne narodila osobnost, na kterou vzpomínáme dodnes. Svými činy a odhodláním se nesporně stala inspirací nejen generaci své doby, ale i generacím budoucím. A její odkaz je připomínán s respektem a úctou, kterou si dozajista zasluhuje.

Jistě, z textu a z pouhého data narození lze asi těžko uhodnout, o koho se jedná Možná, že jen ti historie znalí, budou vědět. Ostatní však rychle pochopí, jakmile pohlédnou na fotografii v příloze. 

Více informací si nakonec můžete přečíst v článku, který napsala sestra Olga Holoubková, župní vzdělavatelka.

Ještě jedna malá nápověda, která se skrývá pod čísly 7,2.

 
 
 
 
Přílohy
FileFile size
Download this file (1.jpg)?109 kB
Download this file (2.pdf)Článek200 kB

Oslavy Památného dne sokolstva proběhly na mnoha místech České republiky a ne jinak tomu bylo také u nás na jihu Čech, kde si sokolské tělocvičené jednoty důstojným způsobem připomenuly smutné události z válečného období našich dějin. Proto sokolové například v Českých Budějovicích, Písku, Volyni, Kamenném Újezdu, Soběslavi, Táboře, Křemži nebo zástupci Sokolské župy Jihočeské pokládali na počest kytice k pamětním deskám, vyvěšovali sokolské vlajky, pouštěli lodičky po řece a zapalovali svíčky u pomníků padlých. Jak takový pietní akt probíhal třeba ve Soběslavi, si můžete přečíst v přiloženém dokumentu. Fotky poté naleznete ve fotogalerii.

 

Přílohy
FileFile size
Download this file (1.pdf)Pietní akt u sokolské lípy 2020116 kB

Na 1. března připadl I. ročník všestrannostního desetiboje Sokolské župy Jihočeské, který se konal v Českých Budějovicích. Závodníci měli možnost poměřit své síly v následujících disciplínách - shyby/výdrž ve shybu, skoky přes švihadlo, skok do dálky, přelézání tyčky, dřepy, člunkový běh, hod medicimbalem, vznosy, šplh, překážková dráha. Závodu se zúčastnilo celkem 84 závodníků z šesti tělocvičných jednot Sokolské župy Jihočeské. 

Děkujeme všem účastníkům a organizátorům.

Nazdar v příštím roce na II. ročníku.

 

Výsledky jsou v přiloženém souboru, kategorie jsou na jednotlivých listech.

Přílohy
FileFile size
Download this file (1.xls)Výsledky140 kB