Zprávy z akcí

Tato stránka obsahuje vybrané články o uskutečněných akcích pořádaných župou nebo sdruženými tělocvičnými jednotami. Články o  župních akcích publikuje župa. Články o akcích tělocvičných jednot publikují tělocvičné jednoty.

 

V sobotu dne 6.4.2019 proběhly v Písku župní přebory ve sportovní gymnastice a šplhu. Zúčastnilo se jich na 196 závodníků ze 7 tělocvičných jednot (Boršov nad Vltavou, České Budějovice, Křemže, Milevsko, Písek, Strakonice a Volyně).

Ve dnech 21. – 22. 12. 2018 se naši členové br. Jakub Čudlý, br. Ladislav Cibulka, ses. Nela Saidlová, ses. Tereza Cendelínová (všichni T.J. Sokol Písek) a br. Jiří Hošna a br. Marek Prokeš (oba T.J. Sokol Nová Ves), zúčastnili slavnostního uvítání T.G.Masaryka při rekonstrukci jeho slavného návratu z exilu v roce 1918. V pátek 21.12.2018 přijel na budějovické nádraží T.G. Masaryk v podání herce Otakara Brouska ml. v doprovodu legionářů a sokolské stráže a byl přivítán davem přihlížejících. Poté se uskutečnil slavnostní průvod Lannovou třídou na náměstí Přemysla Otakara II., kde T.G. Masaryk poděkoval budějovickým za milé přijetí.  Následovalo přivítání prezidenta na radnici, kde zároveň proběhlo slavnostní předání pamětních medailí. V podobném duchu proběhla tato akce v sobotu 22.12.2018 v Táboře. Akce se velice vydařila, Sokoli se na veřejnosti prezentovali důstojným způsobem a nemalou měrou přispěli k jejímu slavnostnímu a důstojnému průběhu. Za vzornou reprezentaci župy patří shora jmenovaným naše velké poděkování. Atmosféru akce si můžete vychutnat v naší fotogalerii.

ČOS vyhlásila ke 100. výročí založení republiky výtvarnou soutěž pro děti do 18 let v 5 věkových kategoriích s názvem Sokolíci malují. Tématem měl být obrázek ze života v Sokole namalovaný libovolnou technikou. Z T.J. Sokol Volyně se do tohoto projektu zapojilo 18 dětí. Ve své kategorii se na 3. místě umístila Aneta Pacáková, která získala za svůj obrázek gymnastek pěknou cenu.

V sobotu 3.11.2018, proběhl v Písku velice vydařený oblastní sraz cvičitelů a cvičitelek mladších a starších žáků.

Pod vedením zkušených lektorů, především Martina Matury a Marie Sukové, se cvičitelé a cvičitelky seznámili s metodikou nácviku, záchrany a dopomoci cviků základní akrobacie a nářaďové gymnastiky na hrazdě, bradlech, kruzích a kladině. Na začátku nechyběla vydatná rozcvička s ukázkami správného provedení i nejčastějších chyb. Pohybové hry pod vedením Terezy Cendelínové byly příjemným zpestřením druhé poloviny sobotního dne a zajímavým námětem pro přítomné cvičitele. Na závěr si účastníci osvěžili základy atletiky pod vedením Petra Topinky.

Srazu se zúčastnilo 36 cvičitelů a cvičitelek z 8 tělocvičných jednot.