Zprávy z akcí

Tato stránka obsahuje vybrané články o uskutečněných akcích pořádaných župou nebo sdruženými tělocvičnými jednotami. Články o  župních akcích publikuje župa. Články o akcích tělocvičných jednot publikují tělocvičné jednoty.

 

Sokolská župa Jihočeská uspořádala v sobotu 8.4.2017 v Písku župní přebor ve sportovní gymnastice a šplhu.

prichod 2017

Zúčastnilo se celkem 206 závodníků z 8 tělocvičných jednot Sokol:
Písek, Milevsko, České Budějovice, Křemže, Strakonice, Volyně, Boršov nad Vltavou, Bělčice.

nastup 2017

Sokolská župa Jihočeská gratuluje ke skvělým sportovním výkonům všem zúčastněným závodníkům. Dále děkuje Tělocvičné Jednotě Sokol Písek za výborně zvládnutou organizaci a technické zabezpečení závodu.

Fotografie z průběhu závodu a vyhlášení výsledků najdete v naší Fotogalerii.

Výsledky jednotlivých kategorií najdete v přílohách. Pro otevření příloh je nutné v Excelu povolit makra.

Brigita Štrobová – pracovnice OV SŽJ

 

V sobotu 8.4.2017 se uskutečnilo župní kolo Zálesáckého závodu zdatnosti. V letošním roce jej z pověření Sokolské župy Jihočeské pořádala T. J. Sokol Lišov.

Zúčastnilo se ho celkem 22 hlídek ve třech kategoriích:
přípravka - 6 hlídek, žactvo - 10 hlídek, dorost - 6 hlídek.

DSC 0117

Zpráva o Župním přeboru v plavání.

V sobotu 11.2.2017 v plaveckém stadionu ve Strakonicích proběhl Župní přeborem v plavání. Na startu se sešlo celkem 129 závodníků ze 7 tělocvičných jednot naší župy od těch nejmenších až po dospělé. Závodníci z tělocvičných jednot Písek, Milevsko, Strakonice, Volyně, Křemže, České Budějovice a Čtyři Dvory soutěžili celkem ve 13 kategoriích dle předem vypsaných propozic. Na závěr měli jako tradičně zájemci možnost soutěžit ve štafetách.

plavani start 2017

Poděkování za účast a gratulace ke skvělým sportovním výkonům patří všem zúčastněným závodníkům, ale i jejich cvičitelům, kteří se věnovali jejich přípravě na závody a trávili se svými svěřenci ve Strakonicích volnou sobotu. Zvláštní poděkování pak náleží pořádající T.J. Sokol Strakonice a všem jejím zainteresovaným členům za výborně zvládnutou přípravu, organizaci a technické zabezpečení závodu.
Výsledky jednotlivých kategorií naleznete v přílohách.

Brigita Štrobová – pracovnice župní kanceláře pro OV.

V sobotu 1.října 2016 se v Písku uskutečnil župní sraz cvičitelů a cvičitelek mladšího a staršího žactva. Zúčastnilo se přes 20 cvičitelů a cvičitelek z Písku, Milevska, Českých Budějovic, Volyně a z dalších jednot Sokolské župy Jihočeské.

V dopoledním programu se cvičitelé seznámili se soutěží Malý teamgym, zásadami a zábavnými formami posilování,  gymnastickými průpravami, mužské složky s cvičením na hrazdě a bradlech a ženské složky s využitím netradičního sportovního náčiní.

sraz161002

V pátek 23.9.2016 se v mnoha sokolovnách po celé naší republikce konala Noc sokoloven. V Milevsku byla letos určena hlavně dětem a sešlo se jich opravdu hodně - více než 40, z toho 35 v sokolovně přespalo do rána.

ohen

Začalo se v 19 hodin opékaním buřtů na zahradě.

Vrcholem každé sezony je pro členy sokolské sportovní všestrannosti účast na celorepublikových Přeborech ČOS. Přebory mladšího žactva se letos konaly netradičně v Prostějově. Od pátku 27. května do neděle 29. května reprezentovala Sokolskou župu Jihočeskou skupina 8 cvičenců: Ondřej Honzík, Petr Molík, Veronika Matějková, Martina Koňáková a Kateřina Müllerová z Milevska a Antonín Hašek, Ivo Sobotka a Vanda Knettigová z Písku. V silné konkurenci vybojovali Ondřej Honzík, Antonín Hašek, Vanda Knettigová a Veronika Matějková stříbrnou medaili v soutěží družstev v kategorii mladší žactvo I. V jednotlivcích si nejlépe vedli Petr Molík z Milevska (celkově 4.místo v kategorii mladší žáci II), Ondřej Honzík z Milevska (celkově 5.místo v kategorii mladší žáci I) a Vanda Knettigová z Písku (celkově 7.místo v kategorii mladší žákyně I).