Zprávy z akcí

Tato stránka obsahuje vybrané články o uskutečněných akcích pořádaných župou nebo sdruženými tělocvičnými jednotami. Články o  župních akcích publikuje župa. Články o akcích tělocvičných jednot publikují tělocvičné jednoty.

 

   V pořadí již devětadvacátá tělocvičná akademie milevských sokolů, tentokrát ve stylu „retro“, se stala minulostí. Určitě se líbila, protože diváci (a bylo jich opět ve dvou dopoledních a jednom večerním programu na 12 stovek), opouštějící milevskou sportovní halu, byli velice spokojeni a mnozí děkovali organizátorům a cvičitelům za krásný zážitek. Za všechny to vyjádřila místonáčelnice České obce sokolské a tajemnice Sokolské župy Jihočeské Ingrid Váchová: „Smekám, prostě nádhera!!! Jsem ráda, že přijela česká televize, že natočili něco,  co stojí zato. Děkuju za obrovský zážitek a za množství práce, kterou Sokolu obětujete. Přeji vám všem, ať se daří, ať neztrácíte optimismus a chuť jít dál a věřte, že to, co investujete do svých svěřenců, se nedá nikde koupit, a že je to investice na celý jejich život!“.

  

První listopadovou sobotu uspořádala milevská sportovní všestrannost závody nazvaná Dua Trojboj. Soutěž dvojic zaštítila sokolská župa Jihočeská, ale organizace se chopila Jednota Milevsko. Závodníci od ročníku 2008 a starší si vytvořili sportovní dua. Podmínkou bylo, že jeden z dvojice cvičí sestavu na hrazdě a druhý pokud jde o dívky na kladině a chlapci na kruzích. Společně pak cvičí současně prostná. Každá dvojice si vybere hudbu podle vlastního výběru a tak se nám sešla dua nejen všech možných kategorií ale hlavně všech možných typů. Celkem se na závody přihlásilo 27 dvojic. Tak zvané mixy – tedy dvojice kluk - holka se podařilo sestavit pouze Milevsku a dvojice dvou chlapců byla absolutní raritou. Chlapci jsou prostě nedostatkové zboží. „Nejprve se nám hlásila samozřejmě děvčata, pak se připojila dvojice kluků, ale nám se nejvíce líbilo kouzlo mixů. Ty jsme měli tři, dvakrát mladší a jeden pár milevských starších, “ uvedla trenérka Molíková. A byla to podívaná. Každé duo, ať už bylo odkudkoliv, cvičilo jiným způsobem, na jinou hudbu, s jinými prvky a hlavně s jinou energií, která z jejich cvičení vyzařovala. Diváci tak z balkonu zhlédli 27 jedinečných minutových představení s mnoha zajímavými prvky. Nešlo jen o dokonale zacvičené povinné prvky pro duo či jednotlivce v dané kategorii ale o synchronizaci, souhru, předvedení zajímavých akrobatických prvků, spolupráci a radost z pohybu ve dvou. Závody rychle ubíhaly i díky skvělé organizaci, která byla podpořena zájmem rodičů zejména z řad maminek, které napekly pro hosty, závodníky a rozhodčí sladkost ke kávě.

V úterý dne 8.10.2019 jsme, jako již každoročně, oslavili Památný den sokolstva. V letošním roce se pro nás stal obzvláště slavným, protože byl poprvé slaven jako významný den České republiky. 

V Prachaticích se konalo slavnostní odhalení desky JUDr. Slavoje Friše, Sokola, dlouholetého náčelníka jednoty v Prachaticích, výjimečného člověka, vlastence a vynikajícího sportovce, který byl dne 28. 6. 1942 popraven nacisty.

Slavnostního aktu se zúčastnili zástupci župy - náčelnice ses. Tereza Cendelínová, která  přednesla krátký projev a bratři náčelník Jakub Čudlý a předseda odboru sportu Ladislav Cibulka, kteří drželi u odhalené desky stráž s prapory. 

Ses. Ingrid Váchová položila věnec za náčelnictvo ČOS.

Celá akce proběhla v důstojném duchu, za účasti rodiny JUDr. Slavoje Friše a zástupců města. Za Sokol se dále zúčastnila starostka T.J. Sokol Strunkovice nad Blanicí ses. Jana Pártlová s manželem br. Theodorem Pártlem a několika dalšími sestrami a jednatel T.J. Sokol Prachatice br. Václav Pancer s několika dalšími členy místní T. J..

 

Další slavnostní akty se konaly např. v Soběslavi, kde, jako již tradičně,  místní Sokolky položily  květiny ke dvěma sokolským lípám, které navíc ozdobily trikolorami.

 

 

V Mirovicích uctili tento den s předstihem, a to v sobotu 5. 10. 2019, pietním aktem u hrobu Bedřicha Šupčíka. Více si můžete přečíst v příloze.

Večer se potom na mnoha místech uskutečnil Večer sokolských světel.

XVI. světová gymnaestráda v DORNBIRNU 7. až 14. 7. 2019

 

V rakouském Dornbirnu se 7.-13. 7. 2019 konala XVI. světová gymnaestráda, jíž se zúčastnilo více než 18.000 cvičenek a cvičenců z 69 zemí celého světa. Heslem bylo "Show your colours!", tedy Ukažte své barvy. V české výpravě, která čítala na 870 žen a mužů, byli samozřejmě zástupci Sokola, a to se dvěma hromadnými skladbami (Spolu, Borci) a jedním pódiovým vystoupením (Pojďme nabarvit svět). Z naší župy se za finanční podpory Jihočeského kraje zúčastnilo celkem 40 žen a mužů. Ti cvičili v česko-slovenské skladbě Spolu (27) a ve skladbě Borci (13). Obě byly k vidění na XVI. všesokolského sletu v loňském roce.

Tóny a slova známé písně Michala Tučného Báječná ženská si vybraly dvě desítky
mirovických Sokolek ke svému společnému cvičení v rámci oslav 125. výročí založení Tělocvičné
jednoty Sokol Mirovice a 100. výročí založení SK Mirovice.

V sobotu 22. června odpoledne předvedly hromadnou country skladbu na fotbalovém hřišti
v mezičase mezi fotbalovými zápasy. Poděkování za pečlivou přípravu a vedení nácviku patří Vlastě
Vejšické.

Připnutí pamětních stuh města Mirovice na prapory dvou sportovních organizací bylo součástí mimořádných oslav v sobotu 22. června. V multifunkčním areálu
u kulturního domu slavila Tělocvičná jednota Sokol Mirovice 125. výročí založení a SK Mirovice – oddíl kopané 100. výročí založení.

Starosta Josef Vejšický připomněl, že díky dlouhé tradici je se sportem spjata snad každá rodina v Mirovicích. „Sokolové i fotbalisti obohacují svými pestrými
aktivitami život ve městě a za to jim patří dík,“ dodal Josef Vejšický.