Zprávy odboru všestrannosti

Tato stránka obsahuje všechny články o uskutečněných akcích všestrannosti pořádaných župou nebo sdruženými tělocvičnými jednotami. Články o  župních akcích publikuje župní náčelník nebo náčelnice. Články o akcích tělocvičných jednot publikují tělocvičné jednoty.

 

V sobotu dne 6.4.2019 proběhly v Písku župní přebory ve sportovní gymnastice a šplhu. Zúčastnilo se jich na 196 závodníků ze 7 tělocvičných jednot (Boršov nad Vltavou, České Budějovice, Křemže, Milevsko, Písek, Strakonice a Volyně).

V sobotu 3.11.2018, proběhl v Písku velice vydařený oblastní sraz cvičitelů a cvičitelek mladších a starších žáků.

Pod vedením zkušených lektorů, především Martina Matury a Marie Sukové, se cvičitelé a cvičitelky seznámili s metodikou nácviku, záchrany a dopomoci cviků základní akrobacie a nářaďové gymnastiky na hrazdě, bradlech, kruzích a kladině. Na začátku nechyběla vydatná rozcvička s ukázkami správného provedení i nejčastějších chyb. Pohybové hry pod vedením Terezy Cendelínové byly příjemným zpestřením druhé poloviny sobotního dne a zajímavým námětem pro přítomné cvičitele. Na závěr si účastníci osvěžili základy atletiky pod vedením Petra Topinky.

Srazu se zúčastnilo 36 cvičitelů a cvičitelek z 8 tělocvičných jednot.