Zprávy odboru všestrannosti

Tato stránka obsahuje všechny články o uskutečněných akcích všestrannosti pořádaných župou nebo sdruženými tělocvičnými jednotami. Články o  župních akcích publikuje župní náčelník nebo náčelnice. Články o akcích tělocvičných jednot publikují tělocvičné jednoty.

 

 

Naši závodníci ze staršího žactva, dorostu a dospělých vyrazili o víkendu 2. - 3. června do Prahy. Tam se konal přebor České obce sokolské ve sportovní všestrannosti, což je pro odbory všestrannosti nejvyšší soutěž, ve které nejlepší závodníci z celé republiky měří své síly v gymnastice, atletice, plavání a ve šplhu.

Naší župu Jihočeskou reprezentovalo celkem 12 závodníků, kterým se podařilo vybojovat nádherných 22 medailí z dílčích soutěží! V celkové soutěži všestrannosti pak dva závodníci Jihočeské župy získali stříbrnou pozici a to v kategorii žákyně IV. a dorostenci a tři dosáhli na nejcennější kov a titul přeborníka ČOS pro rok 2018 a to v kategorii žákyně IV., dorostenci a muži!

 

Žáci a žákyně III. (2005-2006)

Molík Petr (Milevsko):                  celkově 6. z 20 (plavání 2., šplh 3., gymnastika 8., atletika 7.)

Sobotka Ivo (Písek):                       celkově 8. z 20 (plavání 3., šplh 16., gymnastika 13., atletika 2.)

Koňáková Martina (Milevsko):   celkově 4. z 38 (plavání 6., šplh 5-6., gymnastika 10-11., atletika 5.)

Müllerová Kateřina (Milevsko): celkově 7. z 38 (plavání 2., šplh 4., gymnastika 13., atletika 7.)

Kozáková Natálie (Milevsko):     celkově 8. Z 38 (plavání 21., šplh 1., gymnastika 6., atletika 9.)

 

Žákyně IV. (2003-2004)

Molíková Pavla (Milevsko):         celkově 1. z 31 (plavání 4., šplh 1., gymnastika 1., atletika 1.)

Sulanová Barbora (Milevsko):    celkově 2. z 31 (plavání 9., šplh 2., gymnastika 2., atletika 2.)

 

Dorost (2000-2002)

Suková Kateřina (Písek):               celkově 5. z 23 (plavání 1., gymnastika 6., atletika 6.)

Matošková Andrea (Písek):         celkově 8. z 23 (plavání 2., gymnastika 8., atletika 10.)

Matoška Marek (Písek):                 celkově 1. z 15 (plavání 3., šplh, 3., gymnastika 1., atletika 1.)

Suk Jan (Písek):                                celkově 2. z 15 (plavání 2., šplh 10., gymnastika 5., atletika 7.)

 

Dospělí (1999 a st.)

Matura Martin (Písek):                 celkově 1. z 9 (plavání 2., šplh 7., gymnastika 1., atletika 1.)

 

 

 

Trenérům a závodníkům gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci župy a přejeme jim chuť do trénování a spoustu úspěchů v dalších závodech!

 

 

Martin Matura

Předseda odboru všestrannosti

TJ Sokol Písek

 

 

Poslední víkend v květnu jeli naši nejlepší závodníci z řad mladšího žactva I. a II. změřit své síly na celostátní přebor v sokolské všestrannosti do Prostějova. Celkem se přeboru zúčastnilo 36 mladších žákyň I., 20 mladších žáků I., 39 mladších žákyň II. a 24 mladších žáků II.
V naší výpravě bylo 8 závodníků za jihočeskou župu, kteří si dohromady odnesli 4 medaile v kategoriích mladší žactvo I. a mladší žactvo II:

Letošní zálesácký závod zdatnosti pořádala župa Jihočeská ve sportovním středisku Doubí na břehu Opatovického rybníka. Tíha organizace ležela hlavně na členech oddílů pobytu v přírodě ze Sokola Lišov, Kamenný Újezd, České Budějovice a na župní kanceláři. Třeboňsko je chráněnou krajinnou oblastí a biosférickou rezervací UNESCO. Účastníci závodu viděli na vlastní oči jedny z největších rybničních hrází a nejstarší duby, jaké se dají v naší zemi vidět. Město Třeboň a kostel sv. Jiljí, ze kterého pocházejí známé obrazy Mistra Třeboňského oltáře, patřící k vrcholům české gotiky. Volavky a čápy. Kdo měl oči otevřené…

Atletický stadion ve Strakonicích přivítal dne 5. 5. 2018 rekordních 208 závodníků a závodnic ze 6 tělocvičných jednot Sokol: České Budějovice, Křemže, Milevsko, Písek, Strakonice a Volyně.

Atletické závody zároveň ukončily župní přebor v sokolské sportovní všestrannosti pro rok 2018.

Přeborníkům gratulujeme, v Prostějově a v Praze zlomte vaz!

Velké poděkování patří T.J. Sokol Strakonice, která přebor skvěle organizačně zajistila.

 

Výsledky jsou uvedeny v příloze

     V sobotu dne 7.4. 2018 se do sportovní haly v Písku, kde zdejší T.J. Sokol, jako již tradičně, organizovala župní přebor sokolské sportovní všestrannosti, sjelo 159 závodníků a závodnic ze 7 T.J., aby zde poměřilo své síly ve sportovní gymnastice a šplhu.

     A kdo tedy vlastně v Písku závodil? Závodníci a závodnice z Českých Budějovic, Boršova nad Vltavou, Křemže, Milevska, Písku, Strakonic a Volyně.

     Poděkování za skvělý sportovní zážitek  patří nejen organizátorům přeboru, kteří svůj úkol zvládli na jedničku, ale také rozhodčím a především trenérům a cvičitelům, kteří se svým svěřencům věnují.

 

 

Výsledky naleznete v příloze.

V  sobotu 20. 1. 2018 proběhl, jako již tradičně na plaveckém stadionu STARZ ve Strakonicích, župní přebor odboru všestrannosti v plavání. Tento závod zároveň zahájil letošní přebory v sokolské sportovní všestrannosti. Přeboru se zúčastnilo 133. závodnic a závodníků ze 6 T.J. Sokol – České Budějovice, Křemže, Milevsko, Písek, Strakonice a Volyně. Nejpočetnějšími kategoriemi byly mladší žákyně I. a II..