Zprávy vzdělavatelského odboru

Tato stránka obsahuje všechny články o uskutečněných kulturních a společenských akcích pořádaných župou nebo sdruženými tělocvičnými jednotami. Články o  župních akcích publikuje župní vzdělavatel. Články o akcích tělocvičných jednot publikují tělocvičné jednoty.

 

V letošním roce pokračuje spolupráce Sokolské župy Jihočeské s Českým rozhlasem České Budějovice.
Zde najdete archiv článků, rozhovorů a reportáží.

19.2.2018 Odpolední host: Svatava Křivancová a Olga Holoubková

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3982839

Není už mnoho lidí, kteří prožili velkou událost pro každého sokola. Byl to Všesokolský slet v roce 1948, poslední sokolský slet, po němž se na dlouhou dobu  Sokol, dobrovolná organizace, umlčel.

Cvičila jsem tehdy jako žákyně spolu se svými spolužačkami a kamarádkami v šatech s červenou sukní, režným vrškem s červenými pruhy a červenou čelenkou ve vlasech. Na závěr cvičení jsme utvořily kroužek a jednu cvičenku zvedly vzhůru. Skladba byla hezká, líbila se nám.

Po krátké besedě o významu tohoto dne i letos posílaly děti ze Sokola České Budějovice po vodě drobné lodičky se svíčkami za sokolské oběti.