Zprávy vzdělavatelského odboru

Tato stránka obsahuje všechny články o uskutečněných kulturních a společenských akcích pořádaných župou nebo sdruženými tělocvičnými jednotami. Články o  župních akcích publikuje župní vzdělavatel. Články o akcích tělocvičných jednot publikují tělocvičné jednoty.

 

Ve dnech 21. – 22. 12. 2018 se naši členové br. Jakub Čudlý, br. Ladislav Cibulka, ses. Nela Saidlová, ses. Tereza Cendelínová (všichni T.J. Sokol Písek) a br. Jiří Hošna a br. Marek Prokeš (oba T.J. Sokol Nová Ves), zúčastnili slavnostního uvítání T.G.Masaryka při rekonstrukci jeho slavného návratu z exilu v roce 1918. V pátek 21.12.2018 přijel na budějovické nádraží T.G. Masaryk v podání herce Otakara Brouska ml. v doprovodu legionářů a sokolské stráže a byl přivítán davem přihlížejících. Poté se uskutečnil slavnostní průvod Lannovou třídou na náměstí Přemysla Otakara II., kde T.G. Masaryk poděkoval budějovickým za milé přijetí.  Následovalo přivítání prezidenta na radnici, kde zároveň proběhlo slavnostní předání pamětních medailí. V podobném duchu proběhla tato akce v sobotu 22.12.2018 v Táboře. Akce se velice vydařila, Sokoli se na veřejnosti prezentovali důstojným způsobem a nemalou měrou přispěli k jejímu slavnostnímu a důstojnému průběhu. Za vzornou reprezentaci župy patří shora jmenovaným naše velké poděkování. Atmosféru akce si můžete vychutnat v naší fotogalerii.

ČOS vyhlásila ke 100. výročí založení republiky výtvarnou soutěž pro děti do 18 let v 5 věkových kategoriích s názvem Sokolíci malují. Tématem měl být obrázek ze života v Sokole namalovaný libovolnou technikou. Z T.J. Sokol Volyně se do tohoto projektu zapojilo 18 dětí. Ve své kategorii se na 3. místě umístila Aneta Pacáková, která získala za svůj obrázek gymnastek pěknou cenu.

V letošním roce pokračuje spolupráce Sokolské župy Jihočeské s Českým rozhlasem České Budějovice.
Zde najdete archiv článků, rozhovorů a reportáží.

19.2.2018 Odpolední host: Svatava Křivancová a Olga Holoubková

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3982839

Není už mnoho lidí, kteří prožili velkou událost pro každého sokola. Byl to Všesokolský slet v roce 1948, poslední sokolský slet, po němž se na dlouhou dobu  Sokol, dobrovolná organizace, umlčel.

Cvičila jsem tehdy jako žákyně spolu se svými spolužačkami a kamarádkami v šatech s červenou sukní, režným vrškem s červenými pruhy a červenou čelenkou ve vlasech. Na závěr cvičení jsme utvořily kroužek a jednu cvičenku zvedly vzhůru. Skladba byla hezká, líbila se nám.

Po krátké besedě o významu tohoto dne i letos posílaly děti ze Sokola České Budějovice po vodě drobné lodičky se svíčkami za sokolské oběti.